ßeta


Share with your friends how much you like wineinbg.net

Нова статистика

Бяхме се заканили да направим една статистика за винарните и средните оценки на вината по години и ето, че се получи. Вече лесно може да се види коя година им е била силна и коя слаба.

Имаме 30-тина български производителя, за които разполагаме с достатъчно данни за вина и оценки, така че да се изработи нещо интересно за визуализация.Added by demiro - 11 Nov 2013

Comments [0]

Please login to comment.