Статистика

Данните натрупани в сайта позволяват да се правят множество интересни заключения за виното в България. Стремежа ни е да разширим статистиката с много визуализации, като за момента стартираме със следните:

Най-доброто вино за най-малко пари Средно годишен рейтинг за всички вина Силни и слаби години по винарни